पाठ

अनुकूलन उपकरणपट्टी प्रयोग गर्दा, तपाईँ थप गर्न सक्नुहुन्छ पाठ उपकरणपट्टी

पाठ

पाठ बाकसको चित्र कोर्नुहोस् जहाँ तपाईँ हालको कागजातमा क्लिक गर्न वा तान्न सक्नुहुन्छ । कागजातको जहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस्, र पछि तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् वा टाँस्नुहोस्

प्रतिमा

पाठ

पाठलाई फ्रेममा ठिक्क पार्नुहोस्

जाँच बाकस कोर्नुहोस् जहाँ तपाईँ हालको कागजातमा क्लिक वा तान्न सक्नुहुन्छ । पाठ जुन तपाईँले प्रविष्ट गर्नु भयो त्यो स्वचालित रूपमा पाठ बाकसको आयातहरू मिलाउन रिसाइज हुन्छ कागजातको जहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् वा टाँस्नुहोस् ।

प्रतिमा

पाठलाई फ्रेममा ठिक्क पार्नुहोस्

कलआउटहरू

पङ्क्ति कोर्नुहोस् जुन आयात कलआउटमा अन्त्य हुन्छ जहाँ तपाईँले हालको कागजातबाट तान्नुभयो, पाठको दिशा तेर्सो छ । कलआउटको ह्यान्डल तान्नुहोस् कलआटलाई रिसाइज गर्नका लागि आयात कलआटलाई गोलाकार कलआउटमा परिवर्तन गर्न, लामो कुनो ह्यान्डल तान्नुहोस् । जब सूचक हातमा परिवर्तन हुन्छ, पाठ थप गर्नका लागि, कलआउटको कुना क्लिक गर्नुहोस्, र पछि तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् वा टाँस्नुहोस् ।

प्रतिमा

कलआउटहरू

एशियाली भाषा समर्थन

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ठाडो कलआउटहरू

प्रतिमा

तपाईँंले हालको कागजातमा तानेको ठाउँबाट एउटा रेखा कोर्दछ जुन आयतकार कलआउटमा तेर्सो पाठ सँग समाप्त हुन्छ। लकआउटलाई रिसाइज गर्नका लागि कलआउटको एउटा ह्याण्डल तान्नुहोस। पाठ थप गर्नका लागि, कलआउटको किनारामा क्लिक गर्नुहोस र त्यसपछि तपाईँंको पाठ टाइप गर्नुहोस वा टाँस्नुहोस। एउटा आयातकार कलआउट लाई एउटा घुमेको कलआउटमा परिवर्तन गर्नका लागि,सूचक एउटा हातमा परिवर्तन भए पछि सबै भन्दा ठूलो कुना ह्याण्डल क्लिक गर्नुहोस।

ठाडो पाठ

प्रतिमा

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a text box, and then type or paste your text. Only available when Asian language support is enabled.

ठाडो पाठलाइ फ्रेममा ठिक्क पार्नुहोस्

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

प्रतिमा

ठाडो पाठलाइ फ्रेममा ठिक्क पार्नुहोस्

Please support us!