जुम

हालको कागजातको पर्दा प्रदर्सन घटाउनुहोस् वा बढाउनुहोस् । प्रतिमा पछिको बाँण क्लिक गर्नुहोस् जुम उपकरणपट्टी खोल्नका लागि

Icon Zoom

जुम गर्नुहोस्

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

जुम (LibreOffice रूपरेखामा इम्प्रेस र स्लाईड दृश्य )

जुम बढाउनुहोस्

हालको साइजको दुई पटक स्लाईड प्रदर्शन गर्नुहोस्

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

जुम बढाउनुहोस्

जुम घटाउनुहोस्

हालको आकारको आधामा स्लाईड प्रदर्शन गर्नुहोस् ।

Icon Zoom Out

जुम घटाउनुहोस्

जुम 100%

स्लाईडलाई यसको खास साइजमा प्रदर्शन गर्नुहोस्

Icon Zoom 100%

जुम 100%

अघिल्लो जुम

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

अघिल्लो जुम

पछिल्लो जुम

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

पछिल्लो जुम

सम्पूर्ण पृष्ठ

तपाईँको पर्दामा इन्टाइर स्लाईड प्रदर्शन गर्नुहोस्.

Icon Print Preview

सम्पूर्ण पृष्ठ

पृष्ठ चौडाइ

स्लाईडको पूर्ण चौडाइ प्रदर्शन गर्नुहोस्. स्लाईडको माथि र तल कुनोहरू हेर्न सकिँदैन.

Icon Zoom Page Width

पृष्ठ चौडाइ

उत्कृष्ट दृश्य

स्लाईडमा सबै वस्तुहरू समावेश गर्न प्रदर्शनलाई पूर्वासाइजमा लैजानुहोस्.

Icon Optimal View

उत्कृष्ट दृश्य

जुम वस्तु

तपाईँले चयन गर्नु भएको वस्तु (हरू) मिलाउनका लागि प्रदर्शनलाई पूर्वसाइजमा लेराउनुहोस्.

Icon Object Zoom

जुम वस्तु

Shift

LibreOffice सञ्झ्याल भित्र स्लाईड सर्दछ । स्लाईडमा सूचक राख्नुहोस्, र स्लाईड सार्न तान्नुहोस् । जब तपाईँले माउस छोड्नुहुन्छ, तपाईँले अन्तिमा प्रयोग गर्नु भएको उपकरण चयन गरिन्छ ।

Icon Shift

Shift

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!