प्रभाव

हालको प्रभावका लागि सेटिङहरू र अधिकतम निश्चित गर्नुहोस् प्रभाव विकल्प संवाद मा ।

सेटिङ

केही प्रभावहरूका लागि, सेटिङहरू निश्चित गर्न सकिन्छ प्रभाव ट्याब पृष्ठमा

दिशा

Specifies the direction for the effect.

Accelerated start

Enable this option to assign a gradually increasing speed to the start of the effect.

Decelerated end

Enable this option to assign a gradually decreasing speed to the end of the effect.

वृद्दिहरू

हालको प्रभावका लागि अधिकतमहरू निश्चित गर्नुहोस् ।

Enhanced Animation Effects Dialog

ध्वनी

Select a sound from the Gallery or select one of the special entries.

ध्वनि बटन

चयन गरिएको ध्वनि फाइल प्ले गर्नुहोस्

एनिमेसन पछि

Select a color to be shown after the animation ends, or select another after-effect from the list:

मधुरो रङ

Select the dim color.

पाठ एनिमेसन

Select the animation mode for the text of the current shape:

क्यारेक्टरहरू बीच ढिलाइ

Specifies the percentage of delay between animations of words or letters.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!