आकारहरू

दुई वा बढी चयन गरिएको वस्तुहरूबाट आकार सिर्जना गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र आकारहरूरोज्नुहोस्


स्ट्याकिङ अर्डरमा तल्लो वस्तुको गुणहरूमा आकारहरूले लिन्छ ।

गाभ्नुहोस्

सेक्सनमा तल्लो वस्तुको क्षेत्रमा चयन गरिएको वस्तुहरूको क्षेत्र थप गर्नुहोस् । यो आदेश उत्तम छ वस्तुहरू सँग ओभरल्यापिङ गर्न

घटाउ

तल्लो वस्तुको क्षेत्रमा चयन गरिएको वस्तुहरूको क्षेत्र घटाउनुहोस् । .

प्रतिच्छेद

चयन वस्तुहरूको ओभरल्यापिङ क्षेत्रबाट आकार निर्माण गर्नुहोस् ।.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!