जडान

दुई वा बढी पङ्क्तिहरू जडान गरि पङ्क्ति वा बेजियर बक्रहरू निर्माण गर्नुहोस्, बेजियर बक्रहरू, वा अरू वस्तुहरू पङ्क्ति सँग. बन्द गरिएको वस्तुहरू जसले भर्ने समावेश गरेको छ त्यो पङ्क्तिहरूमा रूपान्तरण गरिन्छ र तिनीहरूको भर्ने हराउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी रेखाहरू चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र जडान गर्नुहोस् रोज्नुहोस्


Please support us!