बिट्म्यापमा

चयन वस्तु बिट्म्यापमा रूपान्तर गर्नुहोस् (पिक्सेलहरूको ग्रिड जसले छवि दर्साउँदछ).

अन्य जानकारीका लागि, Glossary हेर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण - बिट्म्यापमारोज्नुहोस्


द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँ चयन वस्तु पनि प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ सम्पादन - स्पेशल टाँस्नुहोस् र सूचीबाट बिट्म्याप ढाँचा चयन गर्नुहोस्


Please support us!