त्रि-आयामिक परिक्रमा वस्तुमा परिबर्तन गर्नुहोस्

तीन आयामिक आकार निर्माण गर्नुहोस् चयन वस्तु यसको ठाडो वस्तु वरिपरि परिक्रमा गराएर

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

चयन गरेको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु रोज्नुहोस् रूपान्तरण गर्नुहोस् - त्रि- आयामिक परिक्रमण बढीलाई


चयन वस्तु पहिला रूपरेखामा रूपान्तर गरिन्छ, र त्यसपछि त्रि-आयामिक वस्तुमा.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!