बक्रलाई

चयन वस्तुलाई बेजियर बक्रमा रूपान्तर गर्नुहोस्

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस्- बक्र गर्नारोज्नुहोस्


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!