Custom Slide Shows

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide Show - Custom Slide Show.


Custom Slide Shows Dialog

tip

Read the help page Creating a Custom Slide Show to learn more about how to set up your own custom slide shows.


List of custom slide shows

Lists the custom slide shows that are available in the document.

अनुकूल स्लाईड दृश्य निर्माण गर्नका लागि, क्लिक गर्नुहोस् नयाँ

अनुकूल स्लाईड दृश्य चालु गर्न:

  1. Select a custom slide show from the list.

  2. क्लिक सुरु

नयाँ

अनुकूल स्लाईड दृश्य निर्माण गर्नुहोस्.

सम्पादन गर्नुहोस्

थप गर्नुहोस्, हटाउनुहोस् वा फरि अर्डर गर्नुहोस् स्लाईडहरू र चयन अनुकूल स्लाईड दृश्यको नाम परिवर्तन गर्नुहोस्

मेट्नुहोस्

ले चयन गरिएका तत्व वा पुष्टि नभईकन तत्वहरू मेट्दछ।

प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

चयन अनुकूल स्लाईड दृश्यको प्रतिलिपि निर्माण गर्नुहोस् । तपाईँ दृश्यको नाम परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरेर सम्पादन

सुरु गर्नुहोस्

Runs the selected custom slide show.

बन्द गर्नुहोस्

संवाद बन्द गर्दछ र सबै परिवर्तनहरू बचत गर्दछ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!