स्लाईड प्रर्दशन सेटिङ

Defines settings for your slide show, including how to display it, which slide to start from, the way you advance the slides, and whether you want to use the presenter console or control it remotely.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide Show - Slide Show Settings.


Presentation Dialog

दायरा

स्लाईड दृश्यमा कुन स्लाईडहरू समावेश गर्ने भनेर निश्चित गर्नुहोस् ।

सबै स्लाईडहरू

तपाईँको स्लाईड दृश्यमा सबै स्लाईडहरू समावेश गर्नुहोस्.

बाट:

सुरु स्लाईडको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्.

अनुकूल स्लाईड दृश्य

अनुकूल स्लाईड दृश्य चालु गर्नुहोस् अर्डरमा जुन तपाईँले परिभाषित गर्नु भयो स्लाईड दृश्य - अनुकूल स्लाईड दृश्य.

Presentation Mode

स्लाईड दृश्य प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

Full screen

पूरा स्क्रिन स्लाईड देखाइएको छ

In a window

स्लाईड दृश्य LibreOffice प्रोग्राम सञ्झ्याल चालु हुन्छ

Loop and repeat after

स्लाईड दृश्य फेरि सुरु गर्नुहोस् रोक अवधि तपाईँले निश्चित गर्नु भएपछि. रोक स्लाईड प्रदर्शन हुन्छ अन्तिम स्लाईड र सुरु स्लाईडको बीचमा. Esc कुञ्जी प्रेस गर्नुहोस् दृश्य रोक्नका लागि

रोकको अवधि

रोकको अवधि प्रविष्ट गर्नुहोस् स्लाईड दृश्य दोहोरिनु भन्दा अघि. यदि तपाईँले शून्य प्रविष्ट गर्नु भयो भने, दृश्य फेरि सुरु हुन्छ तत्काल रोक स्लाईड देखाउनु भन्दा अगाडि

लोगो देखाउनुहोस्

रोक स्लाईडमा LibreOffice लोगो प्रदर्शन गर्नुहोस्. लोगो साट्न मिल्दैन ।

Presentation Options

Disable automatic change of slide

स्लाईड कहिले पनि स्वत परिवर्तन हुँदैन जब यो बाकस चयन गरिन्छ

पृष्ठभूमिमा क्लिक गरि स्लाईडहरू परिवर्तन गर्नुहोस्

अर्को स्लाईडमा उन्नतहरू जब तपाईँले स्लाईडको पृष्ठभूमिमा क्लिक गर्नुहुन्छ

माउस सूचक दृश्यात्मक

स्लाईड दृश्यको बेला माउस सूचक देखाउनुहोस्

माउस सूचक पेन जस्तै

माउस सूचक पेनमा परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईँ प्रस्तुतिको बेला स्लाईडहरूमा चित्र कोर्न सक्नुहुन्छ

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


Enable animated images

Displays all frames of animated GIF files during the slide show. If this option is not selected, only the first frame of an animated GIF file is displayed.

Keep presentation always on top

LibreOffice सञ्झ्याल माथि रहन्छ प्रस्तुतिको बेला. कुनै अरू प्रोग्राम देखाइन्छ तपाईँको प्रस्तुति अगाडि

Display

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

note

These settings are saved in the user configuration and not inside the document.


Presentation display

Select a display to use for full screen slide show mode.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

Presenter console

The Presenter console provides extra controls and tools useful to the presenter. You can choose to use it in windowed or full screen mode, or disable it entirely.

Show navigation bar

The navigation bar allows the presenter to control the presentation with buttons at the bottom left of the screen, either with the mouse pointer or directly on display if a touch screen is used.

Remote control

Enable remote control

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

A link directs you to the available options to install the application on your device.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!