Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide Show - Custom Animation.

रेखाचित्र उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Custom Animation

अनुकूल एनिमेसन


एनिमेसन सूची

एनिमेसन सूचीले सबै एनिमेसनहरू हालको स्लाईडका लागि प्रदर्शन गर्दछ.

Each list entry consists of the following two rows:

थप गर्नुहोस्

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

हटाउनुहोस्

एनिमेसन सूचीबाट चयन एनिमेसन प्रभावहरू हटाउनुहोस्

अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस्

सूचीमा बटनहरू मध्ये एउटा क्लिक गर्नुहोस् चयन एनिमेसन प्रभाव माथि वा तल लैजानका लागि.

Category

Select an animation effect category. The following categories are available:

Effect

Select an animation effect.

सुरु गर्नुहोस्

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

एनिमेसनको थप गुणहरू चयन गर्नुहोस् । क्लिक गर्नुहोस् ... बटन प्रभाव विकल्प संवाद खोल्नका लागि, जहाँ तपाईँ गुणहरू चयन गरेर लागू गर्न सक्नुहुन्छ

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

स्वचालित पूर्वावलोकन

पूर्वदृश्य नयाँ वा सम्पादित प्रभावहरू स्लाईडमा चयन गर्नुहोस् जब तपाईँले तिनीहरूलाई प्रदान गर्नुहुन्छ

प्ले गर्नुहोस्

पूर्वदृश्यमा चयन एनिमेसन प्रभाव प्ले गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!