स्लाईड कारोवार

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Slide Transition.


टिप प्रतिमा

To apply the same transition effect to more than one slide, switch to the Slide Sorter, select the slides, and then choose Slide - Slide Transition.


स्लाईड संङ्क्रमण

Select the slide transition you want to use for the selected slides.

भिन्न

Select a variation of the transition. This list is only available for certain transitions.

Duration

Sets the duration of the slide transition.

ध्वनी

Lists sounds that can played during the slide transition.

अर्को ध्वनि सम्ममा लूप

अर्को ध्वनि सुरु नहुन्जेल सम्म ध्वनि दोहोर्याएर प्ले गर्न चयन गर्नुहोस्.

उन्नत स्लाईड

अर्को स्लाईड कसरी पाउने भनेर निश्चित गर्नुहोस्.

माउसमा क्लिक

माउस क्लिकमा अर्को स्लाईडमा उन्नत गर्न चयन गर्नुहोस्.

स्वचालित तरीकाले पछि

सेकेन्डहरूको सङ्ख्या पछि अर्को स्लाईडमा उन्नत गर्नका लागि चयन गर्नुहोस्. स्पिन बाकसमा सेकेन्डहरू टाइप गर्नुहोस्.

Apply Transition to All Slides

हालको प्रस्तुति कागजातमा चयन स्लाईड कारोवार लागू गर्नुहोस्.

प्ले गर्नुहोस्

पूर्वदृश्यको रूपमा हालको स्लाईड कारोवार देखाउनुहोस्.

स्वचालित पूर्वावलोकन

कागजातमा स्वचालित रूपमा स्लाईड कारोवारहरू हेर्नका लागि चयन गर्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!