योजक चिन्ह राख्नेकाम

पाठ वस्तुहरू सुरु वा बन्द गर्नका लागि योजक चिन्ह राख्ने काम विकल्प टर्न गर्नुहोस् प्रत्येक अनुच्छेदका लागि तपाईँ हाइफनेसन सुरु वा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Language - Hyphenation.


Please support us!