वस्तु पछाडि

वस्तुको पछाडि चयन वस्तु चलाएर स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईँले निश्चित गर्नु भएको थियो. चयन वस्तुको स्क्रिन स्थान परिवर्तन हुँदैन.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

From the context menu:

Choose Arrange - Behind Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

From toolbars:

Icon Behind Object

वस्तु पछाडि


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

note

Arranging objects affects the stacking order of all objects in your document.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!