वस्तु पछाडि

वस्तुको पछाडि चयन वस्तु चलाएर स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईँले निश्चित गर्नु भएको थियो. चयन वस्तुको स्क्रिन स्थान परिवर्तन हुँदैन.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र मिलाउनुहोस् - वस्तु पछाडि रोज्नुहोस्

रेखाचित्र पट्टीमा, मिलाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्:

प्रतिमा

वस्तु पछाडि


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँको कागजातमा सबै वस्तुहरूको स्ट्याकिङ अर्डरलाई प्रभाव पार्दछ.


Please support us!