आयामिकरण गर्दा

लम्बाइ, नाप र मार्गदर्शक गुणहरू परिवर्तन गर्नुहोस् चयन आयाम पङ्क्तिको.

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँ आयाम पङ्क्तिको पङ्क्ति शैली वा बाँण चिन्ह शैली परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने,रोज्नुहोस् ढाँचा - पङ्क्ति


यो आदेश पहुँच गर्न...

आयामिक रेखाकोप्रसङ्ग मेनुमा, आयामिकहरू रोज्नुहोस्

On the Lines and Arrows toolbar, click the Dimension Line icon.

Icon Dimension Line

आयाम लाइन


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

पङ्क्ति

आयाम पङ्क्तिको दूरी गुणहरू सेट गर्नुहोस् र एक अर्का सँग सम्बन्धित मार्गदर्शकहरू र आधारपङ्क्तिमा ।

पङ्क्ति दूरी

आयाम पङ्क्ति र आधारपङ्क्ति बीचको दूरी निश्चित गर्नुहोस् (पङ्क्ति दूरी = ०).

मार्गदर्शक ओभरह्याङ

बायाँको लम्बाइ र दायाँ गाइडहरू जुन आधारपङ्क्तिमा सुरु गरिएको छ तिनीहरूलाई निश्चित गर्नुहोस् (पङ्क्ति दूरी = ०). वास्तविक मानहरूले आधारपङ्क्ति माथिको गाइडहरू विस्तार गर्दछ र अवास्तविक मानहरूले आधारपङ्क्तिको गाइडहरू तल विस्तार गर्दछ

मार्गदर्शक दूरी

दायाँको लम्बाइ र बायाँ मार्गदर्शकहरू जुन आयाम पङ्क्तिमा सुरु गरिएको छ निश्चित गर्नुहोस् । वास्तविक मानहरूले आयाम पङ्क्तिको मार्गदर्शकहरू को माथि विस्तार गर्दछ भने अवास्तविक मानहरूले आयाम पङ्तिको मार्गदर्शकहरू को तल विस्तार गर्दछ

बायाँ मार्गदर्शकहरू

आयाम पङ्क्तिमा सुरु गरिएको बायाँ मार्गदर्शक को लम्बाइ निश्चित गर्नुहोस् । वास्तविक मानहरूले आयाम पङ्क्तिको मार्गदर्शकहरू को माथि विस्तार गर्दछ भने अवास्तविक मानहरूले आयाम पङ्तिको मार्गदर्शकहरू को तल विस्तार गर्दछ

दायाँ मार्गदर्शकहरू

आयाम पङ्क्तिमा सुरु गरिएको दायाँ मार्गदर्शकको लम्बाइ निश्चित गर्नुहोस् । वास्तविक मानहरूले आयाम पङ्क्तिको मार्गदर्शकहरू को तल विस्तार गर्दछ भने अवास्तविक मानहरूले आयाम पङ्तिको गाइडहरूको माथि विस्तार गर्दछ

वस्तु तलको आयाम पङ्क्ति

गुणहरू सेट उल्टाउनुहोस् पङ्क्ति क्षेत्रमा

दशमलव स्थानहरू

दशमलव स्थानहरूको सङ्ख्या निश्चित गर्नुहोस् जुन पङ्क्ति गुणहरूका लागि प्रदर्शन गर्न प्रयोग हुन्छ

लेजेन्ड

आयाम पाठको गुणहरू सेट गर्नुहोस् ।

पाठ अवस्था

आयाम पाठको अवस्था निश्चित गर्नुहोस् आयाम पङ्क्ति र मार्गदर्शकहरू सँग सम्बन्धित

चेतावनी प्रतिमा

स्वत:ठाडो स्वत:तेर्सो जाँचबाकसहरू सफा हुनुपर्छ तपाईँले पाठ अवस्था निश्चित गर्नुभन्दा अगाडि


स्वत:ठाडो

आयाम पाठका लागि अप्टिमल ठाडो अवस्था निश्चित गर्नुहोस्

स्वत:तेर्सो

आयाम पाठका लागि अप्टिमल तेर्सो अवस्था निश्चित गर्नुहोस्

नाप एकाइ देखाउनुहोस्

आयाम नाप एकाइ देखाउनुहोस् वा लुकाउनुहोस् । तपाईँ नाप एकाइ पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँ सूचीबाट प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ

रेखा सँग समानान्तर

आयाम पङ्क्तिमा पाठ समानान्तर वा ९० डिग्री प्रदर्शन गर्नुहोस्

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!