यो आदेश पहुँच गर्न...


Slide Design Dialog

स्लाईड डिजाइन

स्लाईड डिजाइन प्रदर्शन गर्नुहोस् जुन तपाईँ स्लाईडका लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ । डिजाइन चयन गर्नुहोस् र क्लिक ठीक छ हालको स्लाईडमा लागू गर्न ।

पृष्ठभूमि पृष्ठ विनिमय गर्नुहोस्

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

प्रयोग नभएको पृष्ठभूमि स्लाईडहरू मेट्नुहोस्

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

लोड गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!