समय (चल)

चल फाँटको रूपमा तपाईँको स्लाईडमा हालको समय घुसाउनुहोस् । समय स्वत: अद्यावधिक हुन्छ जब तपाईँ फाइल फेरि लोड गर्नुहुन्छ

यो आदेश पहुँच गर्न...

छनौट घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - समय (चल)


तपाईँको स्लाईडमा घुसाइएको फाँट सम्पादन गर्नका लागि, फाँटमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्, फाँटमा कर्सर पहिलो क्यारेक्टरको अगाडि राख्नुहोस् र रोज्नुहोस् सम्पादन - फाँटहरू.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!