तालिका

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Insert Table

Table


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!