Edit Snap Line / Point

चयन गरिएको स्न्याप बिन्दु वा स्न्याप पङ्क्तिको सम्बन्धको अवस्था सेट गर्नुहोस् पृष्ठको माथि बायाँ कुनोमा

यो आदेश पहुँच गर्न...

स्न्याप बिन्दु वा रेखा चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस्, र स्न्याप बिन्दु/रेखा सम्पादन गर्नुहोस्


Snap Object Dialog

स्न्याप पङ्क्ति/बिन्दु मेट्नुहोस्

चयन गरिएको स्न्याप बिन्दु वा स्न्याप पङ्क्ति मेट्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!