रूपरेखा

रूपरेखा दृश्यमा स्विच गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ स्लाईड शीर्षकहरू र शीर्षकहरू पुन: अडर र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Outline.


पाठ ढाँचा पट्टीले स्लाईड शीर्षकका लागि तलका प्रतिमाहरू समावेश गर्दछ:उन्नत, पदावनत, माथि लैजानुहोस्तल लैजानुहोस्. यदि तपाईँ स्लाईड शीर्षकहरू किबोर्डद्वारा पुन: अडर गर्न चाहनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि कर्सर शीर्षकको सुरुमा छ र ट्याब थिच्नुहोस् श्रृङखलाको एक स्तर तल्लोमा लैजानका लागि. एक स्तर माथि शीर्षक लैजानका लागि, थिच्नुहोस् सिफ्ट - ट्याब ।

माथिल्लो रूपरेखा स्तर स्लाईड शीर्षकहरू सँग अनुरूप छ, र तल्लो स्तरहरू स्लाईडहरूको हेडिङहरू सँग अनुरूप छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!