स्लाईड मेट्नुहोस्

हालको स्लाईड वा पृष्ठ मेट्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide - Delete Slide.


स्लाईड वा पृष्ठको प्रसङ्ग मेनुमा तपाईँले निम्न आदेश, अन्यहरू बीचमा: फेला पार्नुहुन्छ

चयन गरिएको पुन: नामकरण गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!