पृष्ठभूमि

सक्रिय फाइलमा एक्लो पृष्ठ वा सबै पृष्ठहरूका लागि पृष्ठभूमि परिभाषित गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


यस संवाद का लागि विकल्प वर्णन गरिएको छ here.

Please support us!