पृष्ठ

पृष्ठको पृष्ठ अभिमूखिकरण, पृष्ठ सीमान्तहरू, पृष्ठभूमि र अन्य सजावट विकल्प सेट गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


कागज ढाँचा

ढाँचा

तपाईँको मुद्रकद्वारा समर्थित कागज ढाँचा चयन गर्नुहोस्। तपाईँ अनुकूल पृष्ठ साइज चयन गरेर प्रयोगकर्ता र साइज आयाम प्रविष्ट गर्दा चौडाइउचाइ बाकसहरू अनुकूलन पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।

चौडाइ

कागज ढाँचाको चौडाइ देखाउनुहोस् जुन तपाईँले चयन गर्नु भएको थियो ढाँचा बाकसमा । यदि तपाईँले चयन गर्नु भयो भने प्रयोगकर्ता ढाँचा, पृष्ठको चौडाइका लागि मान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

उचाइ

कागज ढाँचाको उचाइ देखाउनुहोस् जुन तपाईँले चयन गर्नु भएको थियो ढाँचा बाकसमा. यदि तपाईँले चयन गर्नु भयो भने प्रयोगकर्ता ढाँचा, पृष्ठको उचाइका लागि मान प्रविष्ट गर्नुहोस्.।

पोर्ट्रेट

पृष्ठको अभिमूखिकरण ठाडो छ ।

ल्यान्डस्केप

पृष्ठको अभिमूखिकरण तेर्सो छ ।

कागज ट्रे

तपाईँको मुद्रकका लागि कागज स्रोत चयन गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

यदि तपाईँको कागजातले एक भन्दा बढी पन्ना ढाँचा प्रयोग गर्यो भने, तँपाई प्रत्येक ढाँचाका लागि बिभिन्न ट्रे चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।


पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

सीमान्तहरू

किनाराको छापिएको पृष्ठ र छापिएको पृष्ठ बीचको क्षेत्रको दूरी निश्चित गर्नुहोस् ।

बायाँ

पृष्ठको बायाँ कुना र डेटा बीचको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस्. तपाईँ पूर्वदृश्यमा परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ ।

दायाँ

पृष्ठको दायाँ कुनो र डेटा बीचको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् । तपाईँ पूर्वदृश्यमा परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ ।

माथि

पृष्ठको माथि किनारा र डेटा बीचको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् । तपाईँ पूर्वदृश्यमा परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ ।

तल

पृष्ठको तल किनारा र डेटा बीचको दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् । तपाईँ पूर्वदृश्यमा परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ ।

ढाँचा

पृष्ठ क्रमाङ्कनका लागि ढाँचा निर्धारित गर्नुहोस् ।

वस्तुलाई कागज ढाँचामा मिलाउनुहोस् ।

पृष्ठहरूमा वस्तुहरूको माप र फन्टको साइज घटाउनुहोस् त्यसैले चयन कागज ढाँचामा मुद्रण गर्दछ ।

Please support us!