स्लाईड प्रर्दशन मेनु

Choose View - Slide Transition.

Choose Insert - Animated Image.

Choose Slide Show - Custom Animation.

रेखाचित्र उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Custom Animation

अनुकूल एनिमेसन

Choose Slide Show - Slide Show Settings.

Choose Slide Show - Custom Slide Show.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!