स्लाईड प्रर्दशन मेनु

Choose View - Slide Transition

घुसाउनुहोस् - एनिमेटेड छविचित्ररोज्नुहोस

स्लाईड दृश्य - अनुकूलन एनिमेसनरोज्नुहोस्

रेखाचित्र उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

अनुकूल एनिमेसन

स्लाईड दृश्य - स्लाईड दृश्य सेटिङहरूरोज्नुहोस्

स्लाईड दृश्य - अनुकूलन स्लाईड दृश्य रोज्नुहोस्

Please support us!