लेखा सेटिङहरू परिक्षण गर्नुहोस

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(परिणामहरू सूची बाकस)

In the top list box you will see the results of the test session.

त्रुटिहरू

त्रुटि बाकसमा तपाईँंले सेटिङहरू जाँच गरेको बेलामा त्रुटिको व्याख्या पढ्न सक्नुहुन्छ।

रोक्नुहोस्

जाँच सत्र म्यानुअल तरीकाले रोक्नलाई रोक्नुहोस बटन क्लिक गर्नुहोस।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!