सर्भर प्रमाणीकरण

सर्भर सुरक्षा सेटिंग्स निर्दिष्ट गर्न - LibreOffice Writer - Mail Merge E-mail tab page, click the Server Authenticationबटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

बाहिर जाने पत्र सर्भर (SMTP) लाई प्रमाणीकरण आवश्यक पर्दछ।

SMTPद्वारा इमेल पठाउन चाँहिने प्रमाणीकरण सक्षम पार्दछ।

पठाईने पत्र सर्भर लाई अलग (SMTP)प्रमाणीकरण आवश्यक पर्दछ।

यदि तपाईँंको SMTP सर्भरलाई एउटा प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड चाँहिएमा चयन गर्नुहोस।

प्रयोगकर्ता नाम

SMTP सर्भरका लागि प्रयोगकर्ता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस।

पासवर्ड

प्रयोगकर्ता नामका लागि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस।

पठाउने पत्र सर्भरले आउने पत्र सर्भरले जस्तै प्रमाणीकरण प्रयोग गर्दछ।

तपाईँंले पठाउन सक्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँंलाई तपाईँंको इमेल पढ्नु आवश्यक भएमा चयन गर्नुहोस। यो तरीकालाई पनि"SMTP after POP3" भनिन्छ।

सर्भर नाम

तपाईँंको POP 3 वा IMAP पत्र सर्भरको सर्भर नाम प्रविष्ट गर्नुहोस।

पोर्ट

POP3 वा IMAP सर्भरमा पोर्ट प्रविष्ट गर्नुहोस।

POP 3

आउने पत्र सर्भरले POP 3 प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

IMAP

आउने पत्र सर्भरले IMAP प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

प्रयोगकर्ता नाम

IMAP सर्भरका लागि प्रयोगकर्ता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस।

पासवर्ड

पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस।

Please support us!