म्याक्रोसुरक्षा

म्याक्रो सुरक्षा संवादले देखा पर्दछ जब कागजातले एक वा बढी म्याक्रो समावेश गर्दछ। तपाईं संवादबाट पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ - LibreOffice - Security पजेमा।

सुरक्षा स्तर

विश्वस्त स्रोतहरू

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!