डाटाबेस लिङ्क

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

डाटाबेस फाइल

डाटाबेस फाइलको बाटो र फाइल नाम प्रविष्टि गर्नुहोस। फाइलको नाम *.odb विस्तार बाट नै समाप्ती भएको हुनुपर्छ।

ब्राउज

एउटा फाइल खोल्दछ जहाँ तपाईँंले डाटाबेस फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

दर्ता गरिएको नाम

डाटाबेसका लागि एउटा नाम प्रविष्टि गर्नुहोस। LibreOffice ले यो नाम डाटाबेस पहुँच गर्नलाई प्रयोग गर्दछ।

Please support us!