डाटाबेसहरू

दर्ता गरिएको डाटाबेसहरूको सूचीमा प्रविष्टिहरू थप गर्नुहोस् , परिमार्जन गर्नुहोस वा हटाउनुहोस। तपाईँंले दृश्य - डेटा स्रोतहरूसञ्झ्यालमा यसलाई हेर्नको लागी एउटा डाटाबेसलाई LibreOffice भित्र दर्ता गर्ने पर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - LibreOffice Base - Databases.


दर्ता गराइएका डाटाबेसहरू

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

नयाँ

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

मेट्नुहोस्

Removes the selected entry from the list.

सम्पादन गर्नुहोस्

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Please support us!