डेटा स्रोत विकल्प

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - LibreOffice Base.


जडानहरू

डेटा स्रोतहरूमा कसरी जडानहरू पुल्ड छ भन्ने कुरा परिभाषित गर्दछ।

डाटाबेसहरू

दर्ता गरिएको डाटाबेसहरूको सूचीमा प्रविष्टिहरू थप गर्नुहोस् , परिमार्जन गर्नुहोस वा हटाउनुहोस। तपाईँंले दृश्य - डेटा स्रोतहरूसञ्झ्यालमा यसलाई हेर्नको लागी एउटा डाटाबेसलाई LibreOffice भित्र दर्ता गर्ने पर्दछ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!