भाषा सेटिङ विकल्प

अतिरिक्त भाषाहरूका लागि गुणहरू परिभाषित गर्दछ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

जापानीका लागि खोज विकल्पएसियाली सजावट ट्याब पृष्ठहरू यदि भाषाहरू ट्याबमा एसियाली भाषा समर्थन विकल्प सक्रिय पारिएमा मात्र दृश्य हुन्छन र विकल्प संवाद पुन: खुला गरिन्छ। जटिल पाठ सजावट ट्याब पृष्ठ चाँहि यदि CTL समर्थन सक्षम पारिएमा मात्र दृश्य हुन्छ।


यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - Language Settings.


भाषाहरू

Defines the default languages and some other locale settings for documents.

सहायताहरू लेख्दा

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

जापानीमा खोजी गर्दा

जापानीका लागि खोज विकल्प परिभाषित गर्दछ।

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

एसियाली सजावट

एसियाली पाठका लागि टाइपोग्राफिक पूर्वनिर्धारित सेटिङ परिभाषित गर्दछ।

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

जटिल पाठ सजावट

Defines the options for documents with complex text layouts.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!