सूची प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

चिनो गरिएको कक्षहरूलाई क्रम सूचीमा प्रतिलिपि गर्न समर्थन गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


बाट सूची गर्नुहोस

विकल्प पङ्क्तिहरूस्तम्भहरू बीचमा रोज्नुहोस। प्रतिलिपि गरेको बेलामा पाठ बिनाको कक्षहरू बेवास्ता गरिनेछ।

पङ्क्तिहरू

चयन गरिएको पङ्क्तिहरू एउटा सूचीमा सारांश गर्नलाई पङ्क्तिहरूविकल्प चयन गर्नुहोस।

स्तम्भहरू

चयन गरिएको स्तम्भहरू एउटा सूचीमा सारांश गर्नलाई स्तम्भहरूविकल्प चयन गर्नुहोस।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!