स्वत क्याप्सन

स्वचालित तवरले थप गरिएका घुसाईएको वस्तुहरू, शीर्षकहरूका लागि सेटिङहरू वर्णन गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


घुसाउँदा स्वचालित तवरले शीर्षकहरू थप गर्नुहोस

Select the object type for which the AutoCaption settings are to be valid.

क्यापसन

चयन गरिएको वस्तु प्रकारमा लागू गर्नका लागि विकल्प परिभाषित गर्दछ। यि विकल्प घुसाउनुहोस - शीर्षकमेनुमा भएका सँग उस्तै छन,जुन चाँहि एउटा वस्तु चयन गरेको बेलामा उपलब्ध हुन्छ। सेटिङहरूको तल क्रमाङ्कन प्रकार सँग वस्तु बर्गको एउटा पूर्वदृश्य छ।

कोटि

Specifies the category of the selected object.

क्रमाङ्कन

Specifies the type of numbering required.

विभाजक

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

स्थिति

Determines the position of the caption with respect to the object.

अध्यायद्वारा क्रमाङ्कन क्याप्सनहरू

स्तर

Specifies the headings or chapter levels where you want the numbering to start.

Separator

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

कोटि र फ्रेम ढाँचा

क्यारेक्टर शैली

Specifies the character style of the caption paragraph.

किनारा र छायाँ लागू गर्नुहोस्

Applies the border and shadow of the object to the caption frame.

Please support us!