LibreOffice लेखक विकल्प

यि सेटिङहरूले पाठ कागजातको बाटो निर्धारण गर्दछन जुन LibreOffice मा सृजित छन.हालको पाठ कागजातका लागि परिभाषा गर्न यो पनि सम्भव छ . विश्बब्यापी सेटिङहरू सव्चालित तवरले बचत गरिएको हुन्छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


साधारण

Specifies general settings for text documents.

दृश्य

Defines the default settings for displaying objects in your text documents and also the default settings for the window elements.

ढाँचा सहायताहरू

In LibreOffice text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor.

ग्रिड

Specifies the settings for the configurable grid on your document pages. This grid helps you determine the exact position of your objects. You can also set this grid in line with the "magnetic" snap grid.

आधारभूत फन्टहरू(पश्चिमा)

आधारभूत फन्टहरूका लागि सेटिङहरू वर्णन गर्दछ।

आधारभूत फन्टहरू(एसियाली)

Specifies the settings for the basic Asian fonts if Asian language support has been activated under - Languages and Locales - General.

आधारभूत फन्टहरू (CTL)

Specifies the settings for basic fonts for complex text layout languages if their support has been activated under - Languages and Locales - General.

छाप्नुहोस

एउटा पाठ भित्र वा HTML कागजात भित्र मुद्रण सेटिङहरू वर्णन गर्दछ।

तालिका

Defines the attributes of tables in text documents.

परिवर्तनहरू

Defines the appearance of changes in the document.

मिल्दोपना

Specifies compatibility settings for text documents. These options help in fine-tuning LibreOffice when importing Microsoft Word documents.

स्वत क्याप्सन

स्वचालित तवरले थप गरिएका घुसाईएको वस्तुहरू, शीर्षकहरूका लागि सेटिङहरू वर्णन गर्दछ।

Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!