सहायताहरू लेख्दा

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - Language Settings - Writing Aids.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


उपलब्ध भाषा मोड्युल

स्थापित भाषा मोड्युलहरू समावेश गर्दछ।

A language module can contain one, two or three submodules: Spelling, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

note

The configuration allows two different directories: one folder where the user has write permissions, and one without write permissions. The user can only edit and delete the user dictionaries that are located in the writable path. Other dictionaries can be read only.


सम्पादन गर्नुहोस्

To edit a language module, select it and click Edit. The Edit Modules dialog appears.

प्रयोगकर्ता-परिभाषित शव्दकोषहरू

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

नयाँ

Opens the New Dictionary dialog, in which you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

नयाँ शब्दकोश

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

नाम

Specifies the name of the new custom dictionary. The file extension "*.DIC" is automatically appended.

भाषा

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary. By selecting All the custom dictionary is used independently of the current language.

अपवादहरू (-)

Specifies whether you wish to avoid certain words in your documents. In this way, you can create a custom dictionary of all the words to be avoided. If this exception dictionary is activated, during spellchecking you receive a corresponding note about any words which should be avoided.

सम्पादन गर्नुहोस्

Opens the Edit custom dictionary dialog, in which you can add to your custom dictionary or edit existing entries.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

एउटा शव्दकोष सम्पादन, फाइलको स्थितिमा एउटा जाँच गरियो। यदि फाइल लेखन-सुरक्षित हो भने,यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसपछि नयाँमेट्नुहोस बटनहरू निस्क्रिय पारियो।

पुस्तक

Specifies the book to be edited.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

IgnoreAllList प्रविष्टि चयन गर्न र मेट्न सकिँदैन। सामग्रीको रूपमा संलग्न गरिएको शव्दहरू मात्र मेट्न सकिन्छ। हरेक पटकLibreOffice बन्द हुँदाँ यस्तो हुन्छ।


भाषा

Assigns a new language to the current custom dictionary.

शब्द

You can type a new word for inclusion in the dictionary. In the list below you will see the contents of the current custom dictionary. If you select a word from this list it is displayed in the text field. If you type a word with a trailing = character, such as "AutoComplete=", the word is never automatically hyphenated and no hyphenation is suggested. Typing "Auto=Complete" results in the word being hyphenated, or a hyphenation suggested, where you insert the = sign.

You can use a [] block instead of the = sign to specify character changes before the hyphenation break. Possible character changes: (1) Extra characters, for example tug[g]gumi results the correct hyphenation “tugg- gummi” of the Swedish word “tuggummi”. (2) Character removing specified by a digit, for example paral·[1]lel results correct hyphenation “paral- lel” of the Catalan word “paral·lel”, removing one character before the break point. (3) Both removed and extra characters, for example cafee[2é]tje results correct hyphenation “café- tje” of the Dutch word “cafeetje”, removing two characters before the break point, and adding an extra one.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

नयाँ

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

विकल्प

हिज्जेपरिक्षण र योजक चिन्ह राख्ने कुराका लागि विकल्प परिभाषित गर्दछ।

सम्पादन गर्नुहोस्

If you want to change a value, select the entry and then click Edit. You will see a dialog for entering a new value.

ठुला बर्णका शव्दहरू जाँच गर्नुहोस

हिज्जेपरिक्षणको अवधीमा ठूलो बर्ण बनाउने काम जाँच गरियो भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

शव्दहरू सङ्ख्या सँग जाँच गर्नुहोस।

सङ्ख्याहरू साथ साथै अक्षरहरू पनि समावेश गरेका शव्दहरू जाँच गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

विशेष क्षेत्रहरू जाँच गर्नुहोस

विशेष क्षेत्रहरू वर्णन गर्दछ, जस्तै हेडरहरू र फुटरहरू, कागजात तालिकाहरू, र पाठ फ्रेमहरूमा पाठ हिज्जेपरिक्षणको क्रममा जाँच गरियो।

तपाईँंले टाइप गर्नासाथ अक्षर विन्यास जाँच गर्नुहोस

तपाईँंले टाइप गर्नासाथ अक्षर विन्यास स्वचालित तवरले जाँच गर्दछ, त्रुटिहरूलाई कच गर्दछ।

टाइप त्रुटिहरू कागजातमा एउटा रातो कचले हाइलाइट गरिएका छन । यदि तपाईँंले यस प्रकारले चिन्हित शव्दमाथि कर्सर राख्नुहुन्छ भने, सुझाव गरिएका सुधार सूची प्राप्त गर्नलाई तपाईँंले प्रसङ्ग मेनु खोल्न सक्नुहुन्छ। सुझाव सँग शंकास्पद शव्द बदल्नलाई सुझाव गरिएको सुधार चयन गर्नुहोस। कागजात सम्पादन गरेको बेलामा तपाईँंले फेरि उस्तै गल्ती गर्नुभयो भने,यो स्वचालित तवरले सुधार हुनेछ।

स्वत:सुधार प्रसङ्ग मेनुमा शव्द जोडा राख्नलाई, स्वत:सुधार प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस र स्वत:सुधार रोज्नुहोस। तपाईँंको चयन सहायक मेनुबाट बनाउनुहोस। शव्द प्रतिश्थापित भयो र शव्द जोडा प्रतिस्थापन तालिकामा राखियो।

योजक चिन्ह राख्ने कामका लागि क्यारेक्टरहरूको न्यूनतम सङ्ख्या

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

हरफ विच्छेदन अगाडि क्यारेक्टरहरू

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

हरफ विच्छेदन पछि क्यारेक्टरहरू

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

सोधपुछ बिना योजक चिन्ह राख्नुहोस

तपाईँंले म्यानुअल योजक चिन्ह राख्ने कामका लागि कहिले पनि सोधिनुहुने छैन भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ। यदि फाँट चिन्हित नगरिएमा, अक्षर नचिनिएको बेलामा तपाईँं योजकचिन्ह प्रविष्टिका लागि एउटा संवाद सँग प्रस्तुत हुनु हुनेछ।

विशेष क्षेत्रहरूमा योजक चिन्ह राख्नुहोस

योजक चिन्ह पादटिप्पणीहरू,हेडरहरू र फुटरहरूमा ल्याईन्छ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!