बिन्दु पट्टी सम्पादन गर्नुहोस्

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

कार्यहरूले वक्ररेखाको बिन्दुहरू सम्पादन गर्न वा वस्तु वक्ररेखामा रूपान्तरण गर्न तपाईँंलाई आज्ञा प्रदान गर्दछ। निम्न प्रतिमाहरू उपलब्ध छन्:

सम्पादन बिन्दुहरू

सम्पादन बिन्दु प्रतिमाले बेजियर वस्तुहरूका लागि सम्पादन मोड सक्रिय वा असक्रिय पार्न आज्ञा दिन्छ। सम्पादन मोडमा, रेखाचित्र वस्तुको व्यक्तिगत बिन्दुहरू चयन गर्न सकिन्छ।

Icon Edit Points

सम्पादन बिन्दुहरू

बिन्दुहरू सार्नुहोस्

मोड सक्रिय पार्दछ जसमा तपाईँंले बिन्दुहरू सार्न सक्नुहुन्छ। माउस सूचकले सानो खाली चतुर्भुज प्रदर्शन गर्दछ जब एउटा बिन्दुमा विश्राम गरिन्छ। त्यो बिन्दुलाई अर्को ठाउँमा तान्नुहोस्। बिन्दुको दुवै छेउहरूमा भएको वक्ररेखा चालको पछि लाग्दछ; अर्को बिन्दुहरू बीच वक्ररेखाको सेक्सनले आकार परिवर्तन गर्दछ।

दुई बिन्दुहरू बीच वक्ररेखामा वा बन्द वक्ररेखा भित्र प्वाईन्ट गर्नुहोस् र सम्पूर्ण वक्ररेखा बदल्नका लागि वनावट नबिगारी माउसलाई तान्नुहोस्।

Icon Move Points

बिन्दुहरू सार्नुहोस्

बिन्दुहरू घुसाउनुहोस्

घुसाउने मोड सक्रिय पार्दछ। मोडले बिन्दुहरू घुसाउन आज्ञा दिन्छ। तपाईँंले सार्ने मोडमा जस्तै, बिन्दुहरू सार्न सक्नुहुन्छ। यदि, यद्यपि, तपाईँंले दुई बिन्दुहरूको बीच वक्ररेखामा क्लिक गर्नुहोस् र माउसलाई अलिकति सार्नुहोस् जुनबेला तपाईँंले घुसाउनु भएको नयाँ बिन्दुमा माउस बटन होल्ड गर्नुहुन्छ। बिन्दु मिहिन बिन्दु हो, र रेखाहरू जुन नियन्त्रण बिन्दुहरूमा छ समानान्तर हुन्छ र जब सर्दछ तयस्तै रहन्छ।

यदि तपाईँं कुनो बिन्दु सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिले तपाईँंले महिन वा सममिति बिन्दु घुसाउनु पर्दछ जुन त्यसपछि कुनो बिन्दु प्रयोग गरि कुनो बिन्दुमा रूपान्तरण हुन्छ।

Icon Insert Points

बिन्दुहरू घुसाउनुहोस्

बिन्दुहरू मेट्नुहोस्

एक वा सो भन्दा धेरै चयन गरिएका बिन्दुहरू मेट्नबिन्दुहरू मेट्नुहोस् प्रतिमा प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईँंले धेरै बिन्दुहरू चयन गर्न चाहनुहुन्छ उचित बिन्दुहरू क्लिक गर्नुहोस् जब शिफ्ट कुञ्जी होल्ड गर्नुहुन्छ।

पहिले मेट्नका लागि बिन्दुहरू चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि यस प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस्, वा Del दबाउनुहोस्।

Icon Delete Points

बिन्दुहरू मेट्नुहोस्

वक्ररेखा छुट्ट्याउनुहोस्

वक्ररेखा छुट्याउने प्रतिमाले वक्ररेखा छुट्याउँदछ। तपाईँंले वक्ररेखा छ्ट्याउन चाहनु भएको ठाउँमा बिन्दु वा बिन्दुहरू चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस्।

Icon Split Curve

वक्ररेखा छुट्ट्याउनुहोस्

वक्ररेखामा रूपान्तरण गर्नुहोस्

वक्ररेखा सीधा रेखामा रूपन्तरण गर्दछ वा सीधारेखा वक्ररेखामा रूपान्तरण गर्दछ। यदि तपाईँंले एकल बिन्दु चयन गर्नु भयो भने, वक्ररेखा बिन्दु भन्दा पहिले रूपान्तरण हुनेछ। यदि दुईवटा चयन गरिएमा, वक्ररेखा दुवै बिन्दुहरू बीच रूपान्तरण हुनेछ। यदि तपाईँंले दुई भन्दा बढी बिन्दुहरू चयन गर्नु भयो भने, हरेक चोटि यस प्रतिमामा क्लिक गर्दा,वक्ररेखाको फरक टुक्रा रूपान्तरण हुनेछ। यदि जरुरी भएमा, गोलो बिन्दुहरू कुनो बिन्दुमा रूपान्तरण हुन्छ र कुनो बिन्दुहरू गोलो बिन्दुमा रूपान्तरण हुन्छ।

यदि वक्ररेखाको कुने सेक्सन सीधा भए रेखाको बिन्दुको अन्त्यमा बढीमा एक नियन्त्रण बिन्दु प्रत्येक हुन्छ। तिनीहरूलाई सीधा रेखा पुन: वक्ररेखामा रूपान्तरण नगरेसम्म गोलो बिन्दुमा परिमार्जन गर्न सकिँदैन।

Icon Convert to Curve

वक्ररेखामा रूपान्तरण गर्नुहोस्

कुनो बिन्दु॒

चयन गरिएको बिन्दु वा कुनो कुनो बिन्दुहरू भित्र बिन्दुहरू रूपान्तरण गर्दछ। कुनो बिन्दुहरू सँग दुईवटा चल्न सक्ने नियन्त्रण बिन्दुहरू छन्,जुन एक अर्कोमा स्वतन्त्र छन्। एउटा वक्ररेखा, तसर्थ कुनो बिन्दुद्वारा सीधा जाँदैन, तर कुनो बनाउँदछ।

Icon Corner Point

कुनो बिन्दु॒

मिहिन परिवर्तन

कुनो बिन्दु वा सममिति बिन्दु महिम बिन्दुमा रूपान्तरण गर्दछ। कुनो बिन्दुको दुवै नियन्त्रण बिन्दुहरू समानान्तरमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन्, र एकै प्रकारले मात्र चल्न सक्दछ। नियन्त्रण बिन्दुले तपाईँंलाई वक्रताको डिग्री रूपान्तरण गर्ने आज्ञा दिँदै लम्बाइमा अन्तर निकाल्दछ।

Icon Smooth Transition

मिहिन परिवर्तन

सममिति परिवर्तन

यस प्रतिमाले कुनो बिन्दु वा महिम बिन्दुलाई सममिति बिन्दुमा रूपान्तरण गर्दछ। कुनो बिन्दुको दुवै नियन्त्रण बिन्दुहरू समानान्तरमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छ र समान उचाइमा रहन्छ। तिनीहरू सँग सँगै सर्न सक्दछ र वक्रताको डिग्री दुवै दिशाहरूमा समान हुन्छ।

Icon Symmetric Transition

सममिति परिवर्तन

बेजियर बन्द गर्नुहोस्

रेखा वा वक्ररेखाहरू बन्द गर्दछ। रेखा ठुलो पारिएको चतुर्भुजद्वारा सङ्केत गरिएको, पहिलो बिन्दुसँग अन्तिम बिन्दुमा जडान गरी बन्द हुन्छ।

Icon Close Bézier

बेजियर बन्द गर्नुहोस्

बिन्दुहरू हटाउनुहोस्

मेटिएकाहरूका लागि हालको बिन्दु र चयन गरिएका बिन्दुहरू चिनो लगाउँदछ। यो घटनामा हुन्छ जुन बिन्दु सीधा रेखामा राखिन्छ। यदि तपाईँंले सीधा रेखामा वक्ररेखामा रूपान्तरण प्रतिमा सँगै वक्ररेखा वा बहुभुज रूपान्तरण गर्नु भयो वा तपाईँंले माउससँगै वक्ररेखा परिवर्तन गर्नु भयो भने बिन्दु सीधा रेखामा पर्दछ,त्यो हट्दछ। कोण जहाँ बाट बिन्दु घटाउनेले लिने स्थान

Icon Eliminate Points

बिन्दुहरू हटाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!