फारम डिजाइन उपकरण

फारम डिजाइन उपकरणपट्टी तपाईँंले फारम वस्तु जति चाँडो चयन गर्नु भयो त्यति चाँडो देखापर्दछ जब डिजाइन मोडमा काम गर्नुहुन्छ।

चयन गर्नुहोस्

Icon

यो प्रतिमा माउसले सूचकलाई चयन मोडमा स्विच गर्दछ, वा यो मोडलाई निस्क्रिय पार्दछ।चयन मोड हालको फारमको नियन्त्रणहरू चयन गर्न प्रयोग हुन्छ।

डिजाइन मोड सुरु/बन्द

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

नियन्त्रण गुणहरू

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

नियन्त्रण

फारम गुणहरू

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

फारम

डेटा नेभिगेटर

Specifies the data structure of the current XForms document.

फारम नेभिगेटर

फारम नेभिगेटर खोल्दछ। फारम नेभिगेटर ले हालको कागजातको फारमहरू र सहायकफारमहरू तिनीहरूको नियन्त्रणहरू सँगै खोल्दछ।

Icon Form Navigator

फारम नेभिगेटर

फाँट थप्नुहोस्

एउटा सञ्झ्याल खोल्दछ जहाँ तपाईँंले फारममा एउटा डाटाबेस फाँट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Add Field

फाँट थप्नुहोस

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

सक्रियता क्रम

डिजाइन मोडमा खोल्नुहोस

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

डिजाइन मोड खोल्नुहोस

स्वचालित नियन्त्रण फोकस

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

स्थिति र साइज

चयन गरिएको वस्तुलाई पुन: साइज गर्दछ, सर्दछ, घुमाउँछ, वा स्ल्यान्ट गर्दछ ।

Icon Position and Size

स्थिति र साइज

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

एङ्कर परिवर्तन गर्नुहोस

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

Icon Bring to Front

अगाडि ल्याउनुहोस

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

Icon Send to Back

पछिल्तिर पठाउनुहोस

समूह

चयन गरिएको वस्तुहरू समूह गर्छ, त्यसकारण तिनीहरू एउटा एकल वस्तुको रूपमा सार्न सकिन्छ ।

Icon Group

समूह

समूह छुट्ट्याउनुहोस

एकल वस्तुहरू भित्र चयन गरिएको समूह बिच्छेद गर्छ ।

Icon Ungroup

समूह छुट्टयाउनुहोस

समूह प्रविष्ट गर्नुहोस्

चयन गरिएको समूह खोल्दछ, ता कि तपाईँले अलग वस्तुहरू खोल्नुहोस् । यदि चयन गरिएको समूहहरूमा नेस्ट गरिएको समूह समाहित छ भने, तपाईँले यो आदेश उपसमूहहरूमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ ।

Icon Enter Group

समूह प्रविष्ट गर्नुहोस

समूह बन्द गर्नुहोस्

समूहबाट निस्कन्छ, ता कि तपाईँले समूहको अलग वस्तुहरू अझै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न ।

Icon Exit Group

समूहबाट निस्कनुहोस

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

प्रतिमा

पङ्क्तिबद्धता

ग्रिड प्रदर्शन गर्नुहोस्

Specifies whether to display the grid.

प्रतिमा

ग्रिड प्रर्दशन गर्नुहोस्

ग्रिडमा सटाउनुहोस्

उल्लेख गर्दछ कि तपाईँंले ग्रिड बिन्दुहरू बीच वस्तुहरू मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

ग्रिडमा सटाउनुहोस्

जब चल्दछ गाईड गर्नुहोस्

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

Please support us!