मानक पट्टी

मानक पट्टी हरेक LibreOffice अनुप्रयोगमा उपलब्ध छ।

नयाँ

नयाँ LibreOffice कागजात सिर्जना गर्दछ ।

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

फाइल खोल्नुहोस्

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Icon Open

खुला फाइल

बचत गर्नुहोस्

हालको कागजात बचत गर्दछ ।

Icon Save

बचत गर्नुहोस्

यस रूपमा बचत गर्नुहोस्

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Icon Save as

...रूपमा बचत गर्नुहोस्

Email Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Icon Email Document

Email Document

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Edit Mode Icon

Edit Mode

पीडीएफको रूपमा निर्यात गर्नुहोस्।

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Icon Export Directly as PDF

PDF को रूपमा प्रत्यक्ष निर्यात गर्नुहोस्

फाइल सीधै छाप्नुहोस

हालको पूर्वनिर्धारित मुद्रण सेटिङहरू सँगै सक्रिय कागजात छाप्नका लागि फाइल सीधै छाप्नुहोस प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस। यिनीहरू मुद्रण सेटअप संवादमा पाउन सकिन्छ,जुन तपाईँंले मुद्रण सेटिङहरू मेनु आदेश सँग बोलाउन सक्नुहुन्छ।

Print File Directly Icon

Print File Directly

Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Icon

Spelling

AutoSpellcheck सुरु/बन्द

तपाईँंले टाइप गर्नासाथ अक्षर विन्यास स्वचालित तवरले जाँच गर्दछ, त्रुटिहरूलाई कच गर्दछ।

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

काट्नुहोस्

चयनलाई क्लिपबोर्डमा हटाउदछ र प्रतिलिपि बनाउछ ।

Icon Cut

Cut

प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

क्लिपबोर्डमा चयन प्रतिलिपि गर्छ ।

Icon Copy

Copy

टाँस्नुहोस्

क्लिपबोर्डको सामग्रीलाई कर्सरको स्थानमा घुसाउछ, र चयन गरिएका कुनै पाठ वा वस्तु बदल्छ । ढाँचा चयन गर्नका लागि प्रतिमा अगाडिको वाँणमा क्लिक गर्नुहोस् ।

Icon Paste

Paste

पेन्ट ब्रस ढाँचाबद्ध गर्नुहोस

चयन गरिएको पाठ वा वस्तुको ढाँचा प्रतिलिपि गर्दछ र ढाँचालाई अर्को पाठ चयन वा वस्तुमा लागू गर्दछ।

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.

प्रतिमा

Clone Formatting

पूर्वस्थितिमा ल्याउनुहोस्

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icon Undo

Undo

रिडू

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Icon Redo

Redo

हाइपरलिङ्क

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Icon Hyperlink

हाइपरलिङ्क संवाद

नेभिगेटर

Click the Navigator On/Off icon to hide or show the Navigator.

प्रतिमा

नेभिगेटर सुरु/बन्द

जुम

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

Icon

जुम

LibreOffice मद्दत

ले हालको अनुप्रयोगका लागि LibreOffice मद्दतको मुख्य पृष्ठ खोल्दछ। तपाईँंले मद्दत पृष्ठहरूद्वारा स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँंले अनुक्रमणिका टर्म वा कुनै पाठका लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Help

LibreOffice मद्दत

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

URL लोड गर्नुहोस

प्रविष्ट गरिएको URL द्वारा निर्दिष्ट गरिएको कागजात लोड गर्दछ। तपाईले नयाँ URL टाइप गर्न सक्नुहुनेछ, URL सम्पादन गर्नुहोस्, वा सूचीबाट एक चयन गर्नुहोस्। हालको कागजातको पूरा मार्ग प्रदर्शन गर्दछ।

टिप प्रतिमा

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!