तपाईँको कार्य डाइरेक्टरी परिवर्तन

तपाईँले कागजात खोल्नलाई वा बचत गर्नलाई एउटा संवाद खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ,LibreOffice ले सुरुमा तपाईँको कार्य डाइरेक्टरी प्रदर्शन गर्दछ। यो डाइरेक्टरी परिवर्तन गर्नलाई:

  1. Choose - LibreOffice - Paths.

  2. मेरो कागजातहरू क्लिक गर्नुहोस र सम्पादन वटन क्लिक गर्नुहोस वा मेरो कागजातहरू मा डबल-क्लिक गर्नुहोस।

  3. बाटो चयन गर्नुहोस संवाद भित्र, तपाईँले चाहेको कार्य डाइरेक्टरी रोज्नुहोस र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस।

You also use this procedure to change the directory displayed by LibreOffice when you want to insert a graphic. Choose - LibreOffice - Paths - Images, then follow step 3.

बाटोहरू

Please support us!