Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

माउस बाट:

स्थितीपट्टीमा,अर्को मोडमा स्विच गर्नका लागि हालको मोड ईङित गरेको क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोस:

कुञ्जीपाटी आदेशहरू

Please support us!