श्याम श्वेतमा छाप्दा

पाठ र ग्राफिक्स कालो र सेतोमा मुद्रण

 1. फाइल - मुद्रणरोज्नुहोस। मुद्रण गर्नुहोस संवाद खुल्दछ।

 2. गुणहरूमा क्लिक गर्नुहोस। यसले तपाईँको मुद्रकका लागि गुणहरू संवाद खोल्दछ।

 3. कालो र सेतोमा मुद्रण गर्नलाई संवाद चयन गर्नुहोस। अरू जानकारीका लागि,तपाईँको मुद्रकको प्रयोगकर्ताको म्यानुअल सन्दर्भ गर्नुहोस।

 4. गुणहरू संवाद यकीन गर्नुहोस र मुद्रणक्लिक गर्नुहोस।

  हालको कागजात कालो र सेतोमा मुद्रण हुनेछ।

LibreOffice इम्प्रेस र LibreOffice चित्र भित्र कालो र सेतोमा मुद्रण

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. त्यसपछि मुद्रण गर्नुहोस् रोज्नुहोस् ।

 3. गुण, अन्तर्गत यात ग्रेस्केल वा कालो र सेतो चयन गर्नुहोस र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस।

  जब यिनीहरू मध्ये कुनै विकल्प चयन गरिन्छन, सबै प्रस्तुतीकरणहरू वा चित्रहरू रङ बाहेक मुद्रण हुनेछन। यदि तपाईँले वर्तमान मुद्रण कार्यका लागि कालोमा मुद्रण गर्न चाहेमा,फाइल - मुद्रण- LibreOffice ड्रा / छाप्नुहोस् मा विकल्प चयन गर्नुहोस।

  ग्रेस्केल ले सबै रङहरूलाई २५६को अधिकतमग्रेडियन्ट गर्ने काम सम्म कालो बाट सेतोमा परिवर्तन गर्दछ। सबै पाठहरू कालोमा मुद्रण हुनेछन ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठभूमिद्वारा सेट गरिएको एउटा पृष्ठभूमि मुद्रण हुनेछैन।

  कालो र सेतोले सबै रङहरूलाई कालो र सेतो गरी दुई मानहरूमा परिवर्तन गर्दछ।वस्तुहरू वरिपरीका सबै किनारहरू कालो मुद्रण हुनेछन।ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठभूमिद्वारा सेट गरिएको एउटा पृष्ठभूमि मुद्रण हुनेछैन।

पाठ मात्र कालो र सेतोमा मुद्रण

LibreOffice लेखकमा तपाईँले रङ-ढाँचावद्ध पाठ लाई कालो र सेतोमा मुद्रण गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मुद्रण गर्नुपर्ने सबै क्रमानुगत पाठ कागजातहरूका लागि वा हालको मुद्रण प्रक्रियाहरूका लागि मात्र यो वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ।

सबै पाठ कागजातहरू कालो र सेतो बाट मुद्रण

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. त्यसपछि मुद्रण गर्नुहोस् रोज्नुहोस् ।

 3. सामग्रीहरू अन्तर्गत, कालो मुद्रण गर्नुहोस चिनो गर्नुहोस र ठीक छक्लिक गर्नुहोस।

  सबै पाठ कागजातहरू वा HTML कागजातहरू कालो पाठ बाट मुद्रण हुनेछन।

हालको पाठ कागजात कालो र सेतो पाठ बाट मुद्रण

 1. फाइल - मुद्रणरोज्नुहोस। त्यसपछि LibreOffice लेखक क्लिक गर्नुहोस्।

 2. सामग्रीहरू अन्तर्गतकालो मुद्रण गर्नुहोस चिनो गर्नुहोस र मुद्रणक्लिक गर्नुहोस।

मुद्रण संवादहरू

dialog

Please support us!