सामग्रीहरू विशेष ढाँचाहरूमा टाँस्दा

क्लिपबोर्डमा सँग्रह गरिएको सामग्रीहरू तपाईँको कागजात भित्र बिभिन्न ढाँचाहरू प्रयोग गरेर टाँस्न सकिन्छ। LibreOffice मा तपाईँले सामग्रीहरू एउटा संवाद वा तान्नुहोस र छोड्नुहोस प्रतिमा प्रयोग गरेर कसरी टाँस्ने भन्ने कुरा रोज्न सक्नुहुन्छ।

उपलब्ध सामग्रीहरू क्लिपबोर्डको सामग्रीहरूमा निर्भर गर्दछन।

In Writer text documents, you can press +Shift+V to paste the contents of the clipboard as unformatted text.

एउटा प्रतिमा मेनु प्रयोग गरेर क्लिपबोर्ड सामग्रीहरू टाँस्दा

  1. मेनु खोल्नलाई मानक पट्टीमा टाँस्नुहोसप्रतिमा भन्दा अगाडि बाँण क्लिक गर्नुहोस।

  2. विकल्पमध्ये कुनै एक चयन गर्नुहोस।

यदि तपाईँले नतिजा चाहनुहुन्न भने,पूर्वस्थितीमा ल्याउनुहोस प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस र अर्को अवस्था बाट फेरि टाँस्नुहोस।

एउटा संवाद प्रयोग गरेर क्लिपबोर्ड सामग्रीहरू टाँस्दा

  1. सम्पादन गर्नुहोस - विशेष प्रकारले टाँस्नुहोस रोज्नुहोस।

  2. कुनै एक विकल्प चयन गर्नुहोस र ठीक छक्लिक गर्नुहोस।

यदि तपाईँ स्प्रेडसिटमा हुनुहुन्छ र क्लिपबोर्डको समग्रीहरू स्प्रेडसिट कक्षहरू भएमा, त्यसपछी बिभिन्न विशेष प्रकारले टाँस्नुहोस संवाद देखापर्दछन। कक्षहरूलाई आधारभूत र उच्चस्तरिय विकल्प प्रयोग गरेर प्रतिलिपि गर्नलाई विशेष प्रकारले टाँस्नुहोस संवाद प्रयोग गर्नुहोस।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!