विशेषताहरू ढाँचा पेन्टब्रस सँग प्रतिलिपि गर्दा

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. तपाईँंले प्रतिलिपि गर्न चाहेको ढाँचाको पाठ र वस्तु चयन गर्नुहोस

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. तपाईँले ढाँचालाई लागू गर्न चाहेको पाठ वा वस्तु चयन वा क्लिक गर्नुहोस।

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


पूर्वनिर्धारित रूपमा मात्र क्यारेक्टर ढाँचा प्रतिलिपि गरिएको छ; जब तपाइँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने अनुच्छेद ढाँचा समावेश गर्न, +तपाईँले क्लिक गर्दा शिफ्ट गर्नुहोस्।

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

निम्न तालिकाले पेन्टब्रस ढाँचाबद्ध गर्नुहोसले प्रतिलिपि गर्न सक्ने ढाँचा विशेषता वर्णन गर्दछ।

छनौटको प्रकार

टिप्पणी

केही पनि चयन गरिएन,तर कर्सर एउटा पाठ परिच्छेद भित्र छ

हालको अनुच्छेदको ढाँचाप्रतिलिपि गर्दछ र अर्को क्यारेक्टरको क्यारेक्टर ढाँचा पाठ प्रवाह दिशामा प्रतिलिपि गर्दछ।.

पाठ घुसाईयो

अन्तिम चयन गरिएको क्यारेक्टर र क्यारेक्टर समाविष्ट अनुच्छेदको ढाँचा प्रतिलिपि गर्दछ।

फ्रेम चयन गरियो

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

वस्तु चयन गरियो

वस्तु ढाँचामा प्रतिलिपि बनाइएको वस्तु स्वरूपण ढाँचा - ग्राफिक्स वा ढाँचा - आरेखण वस्तु संवादमा परिभाषित गरिएको छ। सामग्रीमा आकार, आकार, स्थिति, हाइपरलिङ्कहरू र म्याक्रोहरू प्रतिलिपि गरिएका छैनन्।

फारम नियन्त्रण चयन गरियो

समर्थन गरेको छैन

चित्र वस्तु चयन गरियो

सबै ढाँचा विशेषताहरू प्रतिलिपि गर्दछ। इम्प्रेस र चित्रमा,वस्तुको पाठ सामग्रीहरू पनि प्रतिलिपि गरियो।

चित्र वस्तु भित्र वा Calc कक्ष भित्रको पाठ चयन गरियो

समर्थन गरेको छैन

लेखक तालिका वा कक्षहरू चयन गरिए

तालिका, पाठ प्रवाह, किनाराहरू र ढाँचा - तालिका संवादमा पृष्ठभूमि ट्याब पृष्ठगहरूमा निर्दिष्ट गरिएको ढाँचा प्रतिलिपि गर्दछ। अनुच्छेद र क्यारेक्टर ढाँचा पनि प्रतिलिपि गरिन्छन।

Calc तालिका वा कक्षहरू चयन गरिए

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!