एउटा पृष्ठमा अधिकतम मुद्रणयोग्य क्षेत्र चयन गर्दा

सबै मुद्रकले एउटा कागजको किनारसम्म मुद्रण गर्न सक्दैनन। तिनीहरू धेरै जसोले अमुद्रित सीमान्त छोड्छन।

LibreOffice ले एउटा अर्ध-स्वचालित विशेषता प्रदान गर्दछ जस्ले तपाईँलाई कागज किनाराको सकेसम्म नजिक सम्म मुद्रण गर्न सक्षम पार्दछ।

Please support us!