माइक्रोसफ्ट अफिस र LibreOffice शव्दहरू तुलना गर्दा

निम्न तालिकाहरूले माइक्रोसफ्ट अफिस XP विशेषताहरू र तिनीहरूको LibreOffice समान मानहरू सूचीकृत गर्दछन।

माइक्रोसफ्ट अफिस XP

LibreOffice

स्वत:आकारहरू

ग्यालेरी वस्तुहरू
आकारहरू रेखाचित्र उपकरणपट्टी (menu दृश्य - उपकरणपट्टी - रखाचित्र) छन्

केस परिवर्तन गर्नुहोस्

Case/Characters

Click and Type

Direct Cursor

कागजातहरू तुलना गर्नुहोस र गाभ्नुहोस

तुलना गर्नुहोस

कागजात नक्सा

नेभिगेटर

सूत्र अडिटिङ

चिन्न सकिने किसिमको

लाइनहरू र पृष्ठ विच्छेदहरू

पाठ प्रवाह

Page setup

Format - Page Style

For spreadsheets see also View - Page Break Preview

मार्कअप

Track Changes - Show

डेटा ताजा गर्नुहोस्

Refresh Range

तपाईँले टाइप गर्ना साथ पाठ प्रतिस्थापनापन गर्नुहोस

स्वत:शुद्धी

देखाउनुहोस/लुकाउनुहोस

Nonprinting Characters, लुकाईका अनुच्छेदहरू

हिज्जे र व्याकरण

Spelling

बाटो परिवर्तनहरू

परिवर्तनहरू - रेकर्ड

वैधता

वैधता

कार्यपुस्तिका

स्प्रेडसिट

कार्यपाना

पाना

Shared Workbooks

Collaboration


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!