उपकरणपट्टी प्रयोग गरेर लाइन शैलीहरू लागू गर्दा

चित्र वस्तु गुणहरू उपकरणपट्टीमा प्रतिमाहरू र कम्बो बाकसहरू बिभिन्न लाइन विशेषताहरू परिभाषित गर्नलाई समाविष्ट हुन्छन।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!