विशेष क्यारेक्टरहरू घुसाउँदा

यो कार्यले तपाईँलाई विशेष क्यारेक्टरहरू घुसाउन समर्थन दिन्छ, जस्तै: जाँच चिन्हहरू,बाकसहरू र टेलिफोन प्रतीकहरू तपाईँको पाठ भित्र घुसाउनलाई समर्थन गर्दछ।

भित्र सोलारिस प्रणालीमा वर्णन गरिए जस्तै संयोजन गरिन्छन।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!