हाइपरलिङ्कहरू घुसाउँदा

तपाईँले हाइपरलिङ्क दुई तरीका बाट घुसाउन सक्नुहुन्छ: पाठको रूपमा वा वटनको रूपमा। दुवै केसहरूमा, दृश्यात्मक पाठ URL भन्दा फरक हुन सक्छन।

Place the text cursor in the document at the point where you want to insert the hyperlink or select the text that you want to put the hyperlink on. Select Hyperlink command from the Insert menu. Alternatively click on the Icon Hyperlink icon on the Standard toolbar. The Hyperlink dialog appears.

टिप प्रतिमा

तान्नुहोस - र - छोड्नुहोसद्वारा नेभिगेटर बाट हाइपरलिङ्क घुसाउन पनि सकिन्छ। हाइपरलिङ्कले सन्दर्भहरू, हेडिङहरू, ग्राफिक्स, तालिकाहरू, वस्तुहरू, डाइरेक्टरीहरू वा पुस्तकचिनोहरू सन्दर्भ गर्न सक्छ।


टिप प्रतिमा

यदि तपाईँले तालिका १ सन्दर्भ गर्ने एउटा हाइपरलिङ्क घुसाउन चाहनुहुन्छ भने,नेभिगेटरबाट प्रविष्टि तालिका १ तान्नुहोस र यसलाई पाठ भित्र छोड्नुहोस। यो काम गर्नलाई,नेभिगेटरमा हाइपरलिङ्कको रूपमा घुसाउनुहोस तान्ने मोड चयन गरिएकै हुनु पर्दछ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!