एउटा कागजातमा एउटा आदेश वटन थप गर्दा

तपाईँले जाँच बाकसहरू, वटनहरू,डेटा रेकर्डहरू देखाईरहेका तालिकाहरू र अन्य नियन्त्रणहरू कागजातमा थप गर्नलाई फारम नियन्त्रण उपकरणपट्टीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

कागजातमा वटन थप गर्नलाई

 1. दृश्य - उपकरणपट्टीहरू - फारम नियन्त्रणहरू रोज्नुहोस।

 2. Push Button Icon

  फारम नियन्त्रण उपकरणपट्टीहरूमा, घकेल्नुहोस वटन प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस।

  माउस सूचक क्रस-हेयरमा परिवर्तन हुन्छ।

 3. कागजात भित्र,वटन निकाल्नलाई तान्नुहोस।

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. वटनको गुणहरू वर्णन गर्नुहोस।

 6. वटन लेबुल परिवर्तन गर्नलाई,साधारण ट्याब क्लिक गर्नुहोस र लेबुल बाकसमा पाठ सम्पादन गर्नुहोस।

 7. वटनमा एउटा म्याक्रो संलग्न गर्नलाई,घटनाहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस र तपाईँले म्याक्रो चलाउन चाहेको वटन क्रियाको पछाडि ... वटन क्लिक गर्नुहोस। म्याक्रो मानाङ्कन संवादमा, तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको म्याक्रो ईङित गर्नुहोस र त्यसपछि ठीक छ क्लिक गर्नुहोस।

 8. गुणहरूसंवाद बन्द गर्नुहोस।

 9. (वैकल्पिक)वटन सम्बन्धित फारमको गुणहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस।

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. फारम संवाद खुल्दछ।

 12. फारमका लागि गुणहरू वर्णन गर्नुहोस र त्यसपछि संवाद बन्द गर्नुहोस।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!