ग्राफिक्स कागजातहरू बीचमा प्रतिलिपि गर्दा

तपाईँले एउटा ग्राफिकलाई एउटा कागजात बाट अर्कोमा तान्नुहोस र छोड्नुहोसद्वारा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले तपाईँको कागजात प्रकाशित गर्ने योजना गर्नुभएको छ भने,कृपया प्रतिलिपिआधिकार कानुन अवलोकन गर्नुहोस र लेखको मञ्जुरी प्राप्त गर्नुहोस।

  1. तपाईँले ग्राफिक वस्तु घुसाउन चाहेकोमा कागजात खोल्नुहोस।

  2. ाट जहाँ तपाईँले ग्राफिक प्रतिलिपि गर्न चाहेको हो,त्योबाटा काजातत खोल्नुहोस।

  3. यसले सन्दर्भ गरेको कुनै हाइपरलिङ्कहरू कार्यन्वयन नगरी यसलाई चयन गर्न कुञ्जी थिच्दा ग्राफिक क्लिक गर्नुहोस् ।

  4. वस्तु आन्तरिक स्मरणमा प्रतिलिपि गर्दा माउस वटन थिची राख्नुहोस र एक छिन प्रतीक्षा गर्नुहोस।

  5. ग्राफिकलाई अन्य कागजातमा तान्नुहोस् ।

  6. तपाईँले चित्रको प्रतिलिपि घुसाउन चाहेको ठाउँमा खरानी रङको कर्सरले अवस्था ईङित गर्नासाथ माउस वटन छोड्नुहोस।

  7. यदि ग्राफिक एउटा हाइपरलिङ्क सँग जडित भएमा,हाइपरलिङ्क र ग्राफिक घुसाईदैन।

उउटा LibreOfficeकागजात भित्र तान्दै र छोड्दै

पाठ कागजातहरूमा स्प्रेडसिट क्षेत्रहरू प्रतिलिपि हुदै

सँग्रहालय बाट ग्राफिक्स प्रतिलिपि गर्दा

सँग्रहालयमा ग्राफिक्स थप गर्दा

Please support us!